Om EFS-församlingen i Alingsås

  • Vi är en församling, som är ansluten till EFS, en självständig, bibeltrogen, evangelisk missionsrörelse i Svenska kyrkan.
  •  År 1873 bildades Alingsås Evangelisk-Lutherska Missionsförening och anslöt sig till EFS.
  • På Västra Kyrkogatan 4, byggde Metodistförsamlingen i Alingsås en kyrka år 1887.
  • Den köptes av Lutherska Missionsföreningen år 1904 för kr 1.575:- Innan dess hölls samlingarna i en lokal i Vångströmska gården.
  • Missionshuset revs år 1974 och en ny kyrka byggdes på samma plats. Den invigdes år 1975.
  • År 2009 utfördes en genomgripande renovering av kyrkan.
  • Församlingen bildades av människor som ville hålla kyrkans sanna budskap levande och det är fortfarande vår drivkraft; att visa människor vem Jesus Kristus är.
  • Vår församling har medlemmar i olika åldrar som vill leva ett liv i gemenskap med Gud och varandra och bära ut budskapet om Jesus i ord och handling.